Centrum adiktologických služeb v Benešově hostilo odborníky z adiktologických pracovišť Středočeského kraje

Ve čtvrtek 1. března 2018 se v Centru adiktologických služeb Benešov uskutečnilo setkání pracovníků kontaktních center a terénních programů pro uživatele návykových látek.  Vedle Magdalény, o.p.s. byly zastoupeny téměř všechny organizace poskytující nízkoprahové adiktologické služby ve Středočeském kraji.

Na programu byla prezentace a následná diskuze nad tématem „Jak posilovat kvalitu terénní práce pro uživatele drog“. Není náhoda, že toto téma bylo vybráno právě na setkání v Benešově. Pracovníci benešovského CASu v loňském roce v terénním programu nalezli a bezpečně zlikvidovali 328 pohozených injekčních stříkaček. Celkem bylo v této lokalitě vyměněno dvacet tisíc injekčních setů a členové týmu byli  v kontaktu se 150-ti lidmi, uživateli návykových látek.

„Často je naše centrum spojováno pouze s uživateli nelegálních drog. Pravdou ovšem je, že závislost si nevybírá, jestli je látka legální či nelegální. Pravidelně k nám dochází osoby závislé na alkoholu, u kterých probíhá adiktologické poradenství, nevyjímaje doporučení na další léčebné služby a zařízení. Centrum adiktologických služeb velmi dobře spolupracuje s Probační a mediační službou a Sociálním kurátorem města Benešov. Spolupracujeme například s osobami vracejícími se z výkonu trestu, kterým byl uložen trest za nezákonné jednání pod vlivem návykové látky. Po propuštění dochází na konzultace zaměřené na prevenci relapsu.“ řekl Mgr. Jiří Zatřepálek, vedoucí CAS Benešov.

Vedení Středočeského kraje si uvědomuje závažnost drogové problematiky a snaží se podporovat prevenci a léčbu drogových závislostí. Aktivně k této problematice přistupuje také město Benešov, které kromě provozu Centra adiktologických služeb, zaměřeného na služby pro uživatele návykových látek, podporuje také Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MEZIČAS, které se zaměřuje na zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí.

Pokud se chcete o Centru adiktologických služeb dozvědět více, zavolejte na tel. 603478707, nebo přijďte na Den otevřených dveří, který proběhne 24. dubna 2018 od 12 ti hodin.

Martina Malinová,

Magdaléna, o.p.s.