Organizacím, které nabízejí pomoc závislým, chybí v rozpočtech miliony korun. Hrozí zavření služeb či omezení dostupnosti základní péče.

Počet závislých v Česku stále roste. Jen v roce 2017 bylo téměř 50 tisíc lidí závislých na tvrdých drogách a přibližně 900 tisíc (!) Čechů pak spadalo do kategorie vysoce rizikové konzumace alkoholu. I přesto však organizacím, které se zabývají pomocí závislým a prevencí závislosti, chybí velká část peněz. Jen ve Středočeském kraji se potýkají se zásadním nedostatkem financí všechny organizace, které zajišťují dostupnost adiktologických služeb. V rozpočtech jim chybí téměř 7,5 milionu korun.

V předchozích letech přitom krajský úřad tyto služby spolufinancoval, letos však společnosti Magdaléna o.p.s., Prostor plus a Adiktologické centrum, významnou část financí neobdržely, stejně jako nedostaly ani žádný příslib dotace či vysvětlení. Pokud kraj péči nedofinancuje, následky se mohou dotknout všech jeho obyvatel.

„Budeme nuceni omezit provoz K‐center a adiktologických ambulancí jen na některé dny v týdnu, terénní pracovníci budou chodit sbírat použité stříkačky do terénu jen jednou za čas. Nebudeme mít dostatek stříkaček na výměnu,“ vysvětluje Michala Michlová, ředitelka organizace Prostor plus, a dodává, že s tím může souviset i zvýšení rizika šíření infekčních nemocí, které se propracovaným systémem péče dařilo snižovat.

Nejvíce peněz, 3 miliony korun, chybí totiž právě na zdravotnický materiál. „Peníze jsou primárně určeny na výměnu stříkaček a jejich bezpečnou likvidaci, a tím i na ochranu veřejného zdraví obyvatel před infekčními nemocemi,“ vysvětluje ředitel Magdalény o.p.s. Ondřej Sklenář. Zatímco loni si třímilionovou částku rozdělily čtyři organizace a tuto oblast ve Středočeském kraji bezpečně pokryly, letos nedostala žádná z organizací od kraje nic.

Zásadní část peněz od kraje nedostaly ani adiktologické ambulance, kterým aktuálně chybí v rozpočtech více než 2,4 milionu korun. „Ohroženo je jak kontinuální poskytování péče současným pacientům v léčbě, tak i nabídka léčby novým zájemcům o léčbu,“ říká Sklenář a totéž potvrzují i ostatní. „Nebudeme schopni lidem, co se rozhodli se závislostí skončit, dopřát terapeuty, kteří jim to pomohou zvládnout,“ doplňuje Michlová.

Přitom omezením peněz pro služby pro závislé stát paradoxně neušetří ani korunu.

„V ambulancích a pobytových programech ve Středočeském kraji je každoročně na 1500 osob, které díky tomu abstinují od návykových látek. Tím se ušetří mnohonásobně víc, než kolik kraj každoročně investoval, podobné škrty jsme zažili naposledy za hejtmana Ratha,“ vysvětluje MUDr. Petr Nevšímal, který v krajských protidrogových službách pracuje přes 20 let.

Odborníci z řad adiktologů, lékařů či terapeutů zdaleka nejsou jediní, kdo před nedofinancováním péče varuje. Na problém upozornila i místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny ČR Olga Richterová.

„Bohužel se snadno zapomíná, že například velmi kvalitní síť funkčních adiktologických služeb se budovala roky, a pro funkčnost potřebuje vedle výkonů hrazených zdravotní pojišťovnou také sociální složku – i díky ní je chráněná i společnost. To vše může současná krize rozmetat,“ říká Richterová.

Nedostatek peněz neohrožuje jen služby pro závislé na drogách či alkoholu. V ohrožení je i síť poradenských a léčebných programů pro patologické hráče.

„Pokud nedojde k povinnému 30 % dofinancování tohoto projektu, může dojít k ukončení programu,“ říká Sklenář a dodává: „Péče o patologické hráče je momentálně dostupná v 17 regionech Středočeského kraje a zavření služeb by mohlo mít negativní dopad na až na 130 tisíc lidí.“

Situace se netýká jen Středočeského kraje, ale celé republiky. Kritická je situace v Jihomoravském kraji a peníze chybí i organizacím na Královéhradecku, Plzeňsku nebo Ústecku.

Za Magdalénu, o.p.s.

Petra Martínková

PR manažerka

T: 778 099 433

E: martinkova@magdalena‐ops.cz

Magdaléna, o.p.s. poskytuje již více než 20 let sociální a zdravotní služby lidem zasaženým závislostí a jejich blízkým. Na místě bývalé raketové základny na vrchu Včelník nedaleko Mníšku pod Brdy, poskytujeme jedenadvacátým rokem léčbu klientům, pro něž je „kompletní rekonstrukce života“ v podobě ročního pobytu často jedinou možností, jak porazit závislost. Za tu dobu prošlo jen naší terapeutickou komunitou více než 400 klientů, počet těch, kteří se k závislosti nevrátí, se každoročně pohybuje kolem 70 %.

Magdaléna, o.p.s. dále zřizuje a provozuje síť strukturovaných a provázaných programů: nízkoprahové a terénní služby pro aktivní uživatele drog, ambulantní a rezidenční léčbu a doléčovací program, kdy doléčování v ambulantní nebo pobytové formě pomáhá absolventům léčby dosažené výsledky udržet a hledat nová řešení krizových situací, včetně prevence nebo včasného zpracování relapsu.