Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Zaměstnáváme závislé aneb Prací život vracíš

Zaměstnáváme závislé aneb Prací život vracíš

Spustili jsme darovací kampaň „Prací život vracíš“ s cílem získat 150 000 Kč na realizaci minimálně pěti tréninkových míst.

 
S jejich pomocí dáváme šanci lidem se závislostí k návratu do práce, života, k rodinám, k dětem. Úspěšný návrat na pracovní trh má vliv i na sníženísociálně ekonomických dopadů na celou společnost. Tréninková místa také přispívají k řešení vzniku a prohlubování sociálního vyloučení osob s anamnézou závislosti.
 
Více informací o kampani nadjete na www.podporujimagdalenu.cz a https://www.darujme.cz/projekt/1205401.
 
Pomozte přispěním na tréninková místa i vy.
 
Děkujeme.
 
Za Magdalénu, o.p.s. Petra Čermáková