Jsme s Vámi již 20 let!

 

Před dvaceti lety se brána Magdalény otevřela prvním klientům, kteří se vydali na nesnadný boj se závislostí. Započala se tak cesta, během níž se proměnili životy mnoha klientů a během které Magdaléna rozšířila svoji působnost do celého Středočeského kraje. V kraji i Praze nyní nabízíme široké spektrum služeb pro osoby zasažené závislostí.

 

Oslava se konala v neděli 11. června za hojné účasti bývalých klientů a dalších hostů, kteří dlouhodobě podporují činnost Magdalény. Místem konání byl areál komunity na Včelníku, jež je pro Magdalénu ikonickým místem. Den započal úvodním proslovem ředitele Magdalény, Ondřeje Sklenáře a vedoucího terapeutické komunity, Pavla Hanzala. Milá slova zazněla také od Dominiky Hoškové, vnučky zakladatelky Marie Kaplanové, nejdéle sloužícího člena správní rady, Jiřího Zápala, či jednoho z prvních klientů terapeutické komunity.

 

„Magdaléna prošla za dvacet let neuvěřitelným vývojem, pro který je charakteristické společné úsilí všech lidí, zaměstnanců, dobrovolníků, klientů, či podporovatelů. Doufám, že se takové přízni budeme těšit i nadále,” přeje si do dalších let ředitel Ondřej Sklenář.

 

Pro návštěvníky byl připraven bohatý program určený pro děti i dospělé. Hosté si tak mohli vytvořit odznáčky, vyzkoušet slack line, nebo navštívit tématickou výstavu v nově zpřístupněném bunkru. Tradičním bodem programu bylo malování zdi areálu. Na přípravách se podíleli zástupci jednotlivých služeb. V poledne se všichni hosté sešli u společného oběda, který připravili současní klienti komunity. Později odpoledne se v divadelním bunkru promítal dokument o rodině zakladatelů Magdalény, manželech Kaplanových a krátký narozeninový medailonek.

 

Oslava dvaceti let existence Magdalény je důkazem toho, že se spoustě lidí podařilo vykročit z bludného kruhu závislosti a vydat se správným směrem. Všem hostům děkujeme za neopakovatelnou atmosféru a budeme se těšit na viděnou na některé z dalších akcí pro veřejnost.