CHRPA: Poslední letošní certifikace opět s velkým úspěchem

Na magdalénském Včelníku se s přicházející zimou odehrála poslední letošní certifikace. Tentokrát zkoušku ohněm podstoupila CHRPA - Program následné péče pro klienty s duální diagnózou, který provozujeme jako jediní v České republice. S radostí Vám můžeme oznámit, že i tato certifikace, podobně jako všechny ostatní v letošním roce, dopadla na jedničku s celkovým bodovým výsledkem mezi 98% - 100%.

CHRPA nabízí dlouhodobý intenzivní terapeutický program s pobytovou službou pro klienty s duální diagnózou, tj. závislostí a dalším duševním onemocněním. Cílem programu je zařazení klienta do běžného života se schopností zvládat rizikové situace spojené se závislostí a duševní poruchou, získat a udržet si zaměstnání podle svých možností, najít a udržet si přiměřené bydlení, udržovat zdravé sociální vztahy a smysluplně trávit volný čas. Vznikla v reakci na nárůst lidí s duální diagnózou v České republice, ale i ve světě a nabízí alternativu pro klienty, pro něž “běžné” léčebné programy nepředstavují vhodné řešení.

“Certifikační tým zaujala kombinace lidskosti a houževnatosti týmu terapeutů a náročnost náplně programu,“ říká MUDr. Petr Nevšímal, odborný ředitel sekundární prevence.

CHRPA se tak stejně jako další střediska našich služeb, která letos prošla certifikací, zařadila mezi prověřená pracoviště poskytující profesionální adiktologické služby.

Za Magdalénu, o. p. s.
Bc. Martina Malinová