Audit NZDM

S nadcházejícím létem se v benešovském Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež MeziČas odehrál audit České asociace streetwork (ČAS), který prověřil kvalitu poskytovaných služeb. S radostí oznamujeme, že magadalénský MeziČas auditem pod vedením Mgr. Ivety Neradové úspěšně prošel.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) MeziČas je registrovanou sociální službou, která v Benešově poskytuje ambulantní formu své služby. Posláním NZDM MeziČas je podporovat zdravý rozvoj dětí a dospívajících z Benešova a okolí a předcházet jejich rizikovému chování či minimalizovat jeho dopady.

„Úspěch při auditu nás ujistil v tom, že jsme vybudovali kvalitní službu pro děti, dospívající a mladé dospělé v naší lokalitě. Je to zároveň ocenění naší práce, což nás motivuje k dalšímu rozvoji kvality služeb,“ popisuje vedoucí NZDM Iveta Neradová a dodává, že i když mají audity charakter kontroly, jsou hlavně o diskuzi a hledání nových a vhodných cest.

V MeziČasu auditoři ocenili zejména přístup ke klientům, to, jakým způsobem nad nimi zaměstnanci NZDM přemýšlí a jak pracují s jejich právy a s pravidly na klubu zároveň. Auditoři ocenili i to, jakým způsobem má MeziČas ošetřené střety zájmů, které mohou při poskytování služby nastat, a jako příklad dobré praxe označili i proces zaškolování nových pracovníků a péče o zaměstnance. „Celkově se jim líbila naše metodika, protože jim přijde čtivá a srozumitelná. Ocenili to, jakým způsobem naplňujeme hodnoty České asociace streetwork a za velké plus označili otevřenost a vyzrálost našeho týmu,“ říká Neradová.

Benešovský MeziČas se na kontrolu kvality chystal dlouho, od prvotní myšlenky jít do rozvojového auditu uplynulo několik let. Cílem všech jeho zaměstnanců přitom bylo správné nastavení a fungování služeb, stejně jako chuť služby co nejvíce posunout kupředu.

„Ukázalo se, že bylo správné vyčkat, nechat službu dospět, rozvíjet se. Máme za to, že audit přišel v době, kdy je služba stabilní, má své pevné místo v systému služeb a má tak na čem stavět,“ vysvětluje Neradová.

Za Magdalénu, o.p.s.

Petra Martínková

PR manažerka

T: 778 099 433

E: martinkova@magdalena‐ops.cz