NZDM MeziČas v Benešově oslavil 5. narozeniny!

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež MeziČas, které v Benešově provozuje Magdaléna, o.p.s., oslavilo 22. června v rámci Dne prevence závislostí pět let své existence. Pogratulovat mu přišli nejen zástupci Magdalény, ale také zástupkyně města Benešov, děti a dospělí z řad veřejnosti, kterým se klub výjimečně otevřel.

22. červen je Dnem prevence závislostí, ke kterému si město Benešov ve spolupráci s Magdalénou připravilo bohatý program, informující o možnostech trávení volného času, práce s mládeží, problematice užívání drog a podobně. Od deváté hodiny se v NZDM MeziČas konalo slavnostní zahájení, které bylo zároveň oslavou pěti let působení klubu. Hodně úspěšné práce do dalších let mu ve svých proslovech popřál Jiří Zatřepálek, odborný ředitel a vedoucí Centra adiktologických služeb Benešov a Ondřej Sklenář, ředitel Magdalény, o.p.s. Tato organizace letos také slaví, a to kulatých dvacet let své existence.

„NZDM v Benešově je jedním z 22 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve Středočeském kraji. Ukazuje se, že taková místa mají velký význam a města o ně stojí. Jsme rádi, že my můžeme provozovat toto zařízení v Benešově. Máme zde vzdělaný a sehraný tým, který se práci s mládeží věnuje s nasazením i s radostí,“ řekl Sklenář ve své řeči. Dary předaly představitelky města, místostarostka Nataša Bruková a vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Ing. Mgr. Iveta Turková, která ve svém poděkování vyzdvihovala především dobrou spolupráci mezi Magdalénou a městem. Poté se návstěvníci společně sešli nad kávou a dortem, kde si vyměňovali své zkušenosti týkající se poskytování adiktologických služeb i práce s mládeží.

Odpoledne se prostory MeziČasu, který je běžně přístupný pouze klientům a klientkám od 9 do 26 let, otevřely dětem i dospělým. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si klub, který je vymalován jako Ríše divů, zahrát si fotbálek, přečíst si knihy z knihovny či se informovat u Ivety Neradové, vedoucí NZDM o možnostech rodinného a individuálního poradenství.

„V odpoledních hodinách jsme otevřeli pro veřejnost a naše klienty. Připraveny jsme měli preventivní aktivity, antistresové omalovánky a oblíbenou hrabárnu obnošeného oblečení. Dorazilo několik dospěláků, jedna maminka projevila zájem o odborné poradenství, dětí tu bylo přes dvacet. Celý den probíhal v dobré náladě a počasí nám velmi přálo,“ shrnuje oslavu a den otevřených dveří Sandra nechybová, zástupkyně vedoucí NZDM MeziČas.

Za Magdalénu, o. p. s.
Martina Malinová

 

mezicas

19402279 1253743091418901 3393606637441248675 o

19243145 1253744011418809 3405447498765118706 o

19250611 1253743724752171 3593246174819868835 o