Kulturfest 2017 - Abstinenci třikrát hurá!

Kulturfest 2017 - Abstinenci třikrát hurá!

Festivaly a abstinence - že je takové spojení možné, dokazuje již po devatenácté magdalénský KULTURFEST. Kulturní festival, ojedinělá akce, na níž se setkávají klienti i odborníci z terapeutických komunit celé České republiky. Během několikaměsíčního pobytu v těchto komunitách získávají bývalí uživatelé návykových látek dovednosti a schopnosti, které jim umožní životní změnu a život bez drog. 

Silný zážitek bez drog, to je motto festivalu, který každoročně pořádá Magdaléna, o.p.s. na Včelníku. Komunity na Včelník přivážejí divadla, vytvářejí malby a sochy. Součástí festivalu je také volejbalový turnaj, ve kterém soupeří všechny zúčastněné komunity i tým terapeutů.  

Letošní Kulturfest připadl na třetí zářijový víkend. Areál na Včelníku se proměnil stanové městečko, vojenský bunkr v divadelní sál. Zázemí terapeutické komunity se stalo jídelnou pro 170 návštěvníků. Ti měli možnost zhlédnout více než deset divadelních vystoupení. Tato divadla nacvičují klienti a klientky komunit pod vedením terapeutů. Škála témat a žánrů je široká, do většiny z nich však zasahuje tematika závislosti či abstinence. Tedy to, co diváky i herce spojuje. Smyslem festivalu je setkávání lidí, komunit i terapeutů při společné tvorbě. Dalším cílem je ukázat, že je možné být čistý a bavit se, že je mnoho těch, kteří jsou v podobné situaci. 

“Tvořit znamená rozvíjet jiné stránky osobnosti. Tvorba může být způsobem, jak se vyrovnat sám se sebou i se závislostí. Klienti se při přípravách mohou vracet k tomu, co dělali dříve, ať už na ZUŠ, v kapelách, kroužcích. Zkrátka mohou znova rozvíjet něco, o co přišli, když se stali závislými,” říká Pavel Hanzal, vedoucí komunity Magdaléna, o.p.s. Festival pořádá terapeutický tým právě pod jeho vedením. Velkou měrou se na něm podílejí klienti a klientky Magdalény. Nejen členové terapeutické komunity, ale také klienti Chrpy. Chrpa je komunitní program pro klienty s duální diagnózou, jediné zařízení tohoto druhu v Česku. Součástí Kulturfestu je také volejbalový turnaj, v němž se právě klienti komunity utkali s Chrpou o postup do finále.

“Je úžasné vidět, jak něžné a hluboké věci dokážou lidé s těžkou minulostí vytvořit. Během festivalu jsou ohleduplní, podporují se. Každý vystoupí na pódium, hledá odvahu, dává a přijímá podporu. Ve sportovním utkání není cítit rivalita,” hodnotí devatenáctý Kulturfest Pavel Hanzal.

Za Magdalénu, o.p.s. 
Martina Malinová