primarni prevence pro zakladni a stredni skoly

Posláním Centra primární prevence je předcházet vzniku rizikového chování u dětí a mládeže, minimalizovat jeho důsledky a zamezit jeho šíření.


Komu je program určen

 

 • žákům 6. – 9. tříd ZŠ
 • žákům středních škol a VOŠ
 • skupinám pedagogů
 • rodičům
 • profesním skupinám
 • široké veřejnosti
Cíle našich programů

 

 • poskytovat vyvážené informace
 • předcházet vzniku rizikovému chování či oddálit rizikové chování do pozdějšího věku
 • posilovat vztahy a komunikaci ve skupině, rozvinout sociální dovednosti
 • zvyšovat schopnost orientovat se v zátěžových situacích
 • posilovat hodnotu zdravého životního stylu
 • zvyšovat povědomí o formách rizikového chování a drogové problematice
 • vést k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti
Principy naší práce
 1. Práce s malou skupinou. Malá skupina účastníků (třídní kolektiv, skupina rodičů, skupina pedagogů, atd.) dává prostor pro bližší a osobnější kontakt a pro efektivní práci.

 2. Interaktivita. Jednotlivé programy jsou koncipovány tak, aby do nich jejich účastníci mohli vstupovat a určovat tak směr, kterým chtějí program vést. Interaktivitou míníme i zakomponování technik a modelových situací, které naplňují téma jednotlivých programů.

 3. Vyvážené a pravdivé informace. Předáváním pravdivých a vyvážených informací (s ohledem na nejnovější odborné poznatky) se snažíme vyhnout jednostrannému pohledu na věc a informační manipulaci

 4. Kontinuita. Jednotlivá setkání (bloky) jsou tematicky specifická, přičemž na sebe navazují a vzájemně se doplňují.

 5. Individualita. Při naší práci respektujeme individualitu každého člověka. Respektujeme jeho jedinečnost bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu atd. Vycházíme vstříc i individuálním potřebám a zakázkám naší cílové klientely.

 6. Důraz na zdravý životní styl. Základní myšlenkou preventivních programů je především podpora zdravého životního stylu a nedrogový způsob života.

 7. Komplexnost. Komplexnost programu (zejména dlouhodobého) znamená především to, že se věnujeme všem tématům rizikového chování. Nabízené programy jsou součástí širšího systému primárně preventivního působení a vycházejí z bio-psycho-sociální podstaty problémů.

 8. Flexibilita. Programy primární prevence vycházejí z individuálních potřeb klientů, tudíž nejsou nastaveny fixně a mohou se přizpůsobit konkrétní zakázce klienta. Zároveň se program formuje dle nejnovějších poznatků v oblasti prevence rizikového chování.

 
Kontakt:

Hana Lukešová, vedoucí Centra primární prevence
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 731 625 960
adresa: Včelník 1070, Mníšek pod Brdy

Ke stažení:

Aktuální nabídkový katalog Centra primární prevence

Etický kodex lektora primární prevence

Postup v případě stížnosti

Práva a povinnosti příjemce služby

Smlouva - ZŠ všeobecná PPSmlouva - selektivní PPSmlouva - SŠ

Leták Centrum primární prevence

Článek Prevence: Umění neničit - Graffiti