Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Poradenský servis

Školám nabízíme v rámci služeb Centra primární prevence:

  • poradenství, konzultace, metodické vedení
  • tvorba rámcových vzdělávacích programů
  • řešení problémů s rizikovým chováním žáků
  • zajišťování finančních prostředků na preventivní aktivity škol

Preventivní servis poskytujeme bezplatně.

Kontakt:

Mgr. Helena Fialová, odborná garantka programu
e-mail: fialova(a)magdalena-ops.cz
mobil: 737 284 597

Ke stažení: Katalog Centra primární prevence