Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Principy a pravidla

primarni prevence pro zakladni a stredni skoly

Posláním Centra primární prevence je předcházet vzniku rizikového chování u dětí a mládeže, minimalizovat jeho důsledky a zamezit jeho šíření.


Komu je program určen

 

 • žákům 6. – 9. tříd ZŠ
 • žákům středních škol a VOŠ
 • skupinám pedagogů
 • rodičům
 • profesním skupinám
 • široké veřejnosti

 

Cíle našich programů

 

 • poskytovat vyvážené informace
 • předcházet vzniku rizikovému chování či oddálit rizikové chování do pozdějšího věku
 • posilovat vztahy a komunikaci ve skupině, rozvinout sociální dovednosti
 • zvyšovat schopnost orientovat se v zátěžových situacích
 • posilovat hodnotu zdravého životního stylu
 • zvyšovat povědomí o formách rizikového chování a drogové problematice
 • vést k samostatnému rozhodování a zodpovědnosti
 
Zásady naší práce
 

Cílenost
Dílčí aktivity a zvolené metody jsou přizpůsobeny dané cílové skupině a jejím sociokulturním specifikům a potřebám. Služby jsou vždy určeny pro úzkou cílovou skupinu, z jejíchž potřeb vycházejí a podle jejíchž specifik jsou upraveny. Program je vytvořen na základě znalosti specifik a potřeb dané lokality, zahrnuje spolupráci s pedagogy, rodiči a nejbližším sociálním okolím cílové skupiny. Jednotlivé aktivity jsou realizovány se skupinou maximálně 32 účastníků. V rámci školního systému maximálně s jednou třídou.

Komplexnost
Program se zaměřuje nejen na problematiku užívání legálních i nelegálních návykových látek a problematiku rizikového chování, ale  i na rozvoj sociálních dovedností (schopnost čelit sociálnímu tlaku vrstevníků,  komunikační dovednosti, posilování sebevědomí, možnosti efektivního řešení problémů),  zdraví a životní styl. Nezbytná je i koordinovaná spolupráce s dalšími institucemi a návaznými službami.

Kontinuita
Důraz je kladen na zachování kontinuity uvnitř programu (jednotlivá témata na sebe navazují a vzájemně se doplňují) i vně programu (spolupráce s dalšími subjekty působícími v oblasti prevence užívání návykových látek). Preventivní působení je systematické a dlouhodobé.

Pozitivní orientace primární prevence
Podpora zdravého životního stylu, využívání pozitivních modelů a nabídka pozitivních alternativ atraktivních cílové skupině.

Využití „peer“ prvku
Program reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny, přizpůsobuje se novým trendům v oblasti rizikového chování. Nabízené služby reflektují poptávku školských zařízení, pedagogů, žáků základních škol a jejich rodičů a mění se v souvislosti se změnami v oblasti prevence rizikového chování. Program vychází teorie, že vrstevníci jsou často autoritou větší, nežli rodiče a učitelé. Lektoři tak vystupují v roli iniciátorů a moderátorů, nikoliv přednášejících.

Denormalizace
Programy přispívají k vytvoření sociálního klimatu, které není příznivé k šíření rizikového chování. Cílem je ovlivnit vnímání extrémního rizikového chování jako nežádoucího.

Podpora projektivních faktorů ve společnosti
Program podporuje a nabízí aktivity vedoucí ke zdravému způsobu života bez drog. Využívá pozitivních modelů a nabízí pozitivní alternativy atraktivní příslušné cílové skupině.

Důvěryhodnost a nepoužívání neúčinných prostředků
Programy jsou postaveny tak, aby cílové skupině byly předány relevantní a validní informace. Pouhé zastrašování, zakazování přehánění následků, moralizování a jednostranné informace mohou být škodlivé  jak pro klienta programu, tak pro důvěryhodnost samotného programu u cílové skupiny.

 

Kontakt:

Mgr. Aneta Zápotocká, vedoucí Centra primární prevence
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 607 641 684
adresa: Včelník 1070, Mníšek pod Brdy

Ke stažení:

Online primární prevence

Spolu to zvládneme

Sborník technik pro třídnické hodiny v době po karanténě

Aktuální nabídkový katalog Centra primární prevence

Etický kodex lektora primární prevence

Postup v případě stížnosti

Práva a povinnosti příjemce služby

Práva účastníků programu - žáci

Smlouva - ZŠ všeobecná PPSmlouva - selektivní PPSmlouva - SŠ

Leták Centrum primární prevence

Článek Prevence: Umění neničit - Graffiti