Pedagogům a dalším pracovníkům školských zařízení nabízíme následující kurzy:

 

Třídnické hodiny  aneb "Kuchařka na Prevenci"

Akreditace MŠMT, č.j.: 7122/2018-1-292, ze dne 12. 3. 2018

Cílová skupina:

ü  školní metodici prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení, učitelé speciálních škol, psychologové, speciální pedagogové základních škol

Cílem kurzu je:

ü  připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 7.-9. ročníku (již v tomto školním roce)

ü  seznámit účastníky kurzu s preventivním programem Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci
a jeho metodikou

ü  poskytnout pravidelnou metodickou podporu i během šk. roku, kdy je program realizován

ü  předání metodiky k celé prevenci

Co je program "Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci":

ü  Metodika programu pro pedagogy vychází z Metodického manuálu Centra primární prevence Magdaléna. V Manuálu je uplatněno knowhow pro práci s třídním kolektivem, které vychází z více než 7 leté zkušenosti CPP v oblasti všeobecné PPRCH a ze zkušeností z programu Unplugged (kurzu i metodiky).

ü  Jedná se o souhrn osnov pro školní prevenci rizikového chování, který vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a modelu KAB. Nezaměřuje se jen na předávání informací, ale také na kvalitu postojů a změnu chování. Žáci se tedy nejenom informují o návykových látkách, ale také se posilují sociální a komunikační dovednosti, které jsou důležité k vytvoření jasného postoje vůči návykovým látkám.

Výstupem bude pedagog, který sám pracuje s třídním kolektivem v průběhu školního roku během 8 lekcí (setkání) na prevenci rizikového chování. Metodika obsahuje celkem 24 lekcí pro žáky.

Celková časová dotace: 48 hod.

ü  úvodní výukový třídenní interaktivní seminář - 3 dny (24 hod)

ü  navazující interaktivní setkání - 3 dny (24 hod)

Čas a místo konání:    úvodní setkání ve dnech 23. + 24. 4. a 14. 6. 2019, Praha 2, Karlovo nám. 17

Cena za osobu: 1.500,- Kč pro pedagogy působící v Praze

  2.900,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené do 21. 4. 2019

  8.100,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené po 21. 4. 2019

Přihlašovaní online kliknutím na tlačítko:     přihlásit

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

"Kočičí zahrada"

Akreditace MŠMT, č.j.: 7122/2018-1-292, ze dne 12. 3. 2018

Cílová skupina:

ü  školní metodici prevence, učitelé 1. stupně ZŠ, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení, učitelé speciálních škol, psychologové, speciální pedagogové základních škol

Cílem kurzu je:

ü  připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 1. -3. ročníku (již v tomto školním roce)

ü  seznámit účastníky kurzu s  programem Kočičí zahrada a jeho metodikou

ü  poskytnout metodickou podporu i během šk. roku, kdy je program realizován

ü  předání metodiky k celé prevenci

Co je program Kočičí zahrada:

ü  Program Kočičí zahrada byl inspirován řeckou verzí (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou autoři přepracovali s ohledem na podmínky naší školské prevence

ü  Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování

ü  Publikace je složena ze tří částí, a to z úvodu, metodiky pro učitele a dvanácti lekcí. Každá lekce má dvě části. První tvoří samotný příběh, druhou pak metodika pro pedagogy, jak mají s konkrétním tématem pracovat. Jednotlivé příběhy na sebe navazují.

ü  Pro snadnější orientaci a práci s textem byla použita jednotná struktura zpracování

Celková časová dotace: 14 hod.

ü  úvodní seminář 1 den (8 hod)

ü  externí odborná podpora pedagogických pracovníků 1 setkání (6 hod)

Program kurzu byl inovován, je veden živou, zážitkovou a interaktivní formou, která umožňuje prakticky si osvojit jednotlivé techniky, vyzkoušet si roli žáka, sdílet zkušenosti se skupinou pedagogů atd.
Výstupem bude pedagog, který sám pracuje s třídním kolektivem v průběhu školního roku během 12 lekcí (setkání) na prevenci rizikového chování.

Čas a místo konání:    úvodní setkání dne 6. 5. 2019, Praha 2, Karlovo nám. 17

Cena za osobu:   500,- Kč pro pedagogy působící v Praze

1.500,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené do 21. 4. 2019

3.500,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené po 21. 4. 2019

Přihlašovaní online kliknutím na tlačítko:     přihlásit      

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

„Třídnické hodiny pro 6. ročník“ program Unplugged

Akreditace MŠMT, č.j.: 7122/2018-1-292, ze dne 12. 3. 2018.

Kurz je respektován jako vhodná součást preventivního programu školy a školního vzdělávacího programu.

Cílová skupina:

ü  školní metodici prevence, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, výchovní poradci, vychovatelé školských zařízení, učitelé speciálních škol, psychologové, speciální pedagogové a další pracovníci ve vzdělávání

Cílem kurzu je:

ü  připravit na samostatnou realizaci preventivního programu s žáky 6. ročníku

ü  seznámit účastníky kurzu s preventivním programem Unplugged a jeho metodikou

ü  poskytnout pravidelnou metodickou podporu i během šk. roku, kdy je program realizován

ü  předání metodiky k celé prevenci

Co je program Unplugged:

ü  Program Unplugged vychází z projektu EU-Dap (European Drug Addiction Prevention Trial), jedná se o školní preventivní program zaměřený na prevenci užívání návykových látek pro žáky ve věku 12-14 let
(tzn. především pro žáky 6. tříd nebo odpovídajících tříd víceletých gymnázií).

ü  Jedná se o souhrn osnov pro školní drogovou prevenci, který vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí a modelu KAB. Nezaměřuje se jen na předávání informací, ale také na kvalitu postojů a změnu chování. Žáci se tedy nejenom informují o návykových látkách, ale také se posilují sociální a komunikační dovednosti, které jsou důležité k vytvoření jasného postoje vůči návykovým látkám.

ü  Program byl na základě rozsáhlého evaluačního šetření shledán jako efektivní a nabízí tedy vyzkoušenou metodu práce na poli preventivních aktivit.

Celková časová dotace: 28 hod.

ü  úvodní seminář 2 dny (16 hod)

ü  externí odborná podpora pedagogických pracovníků 2 setkání po 6 hod (12 hod)

Program kurzu je veden živou, zážitkovou a interaktivní formou, která umožňuje prakticky si osvojit jednotlivé techniky, vyzkoušet si roli žáka, sdílet zkušenosti se skupinou pedagogů atd.

Výstupem bude pedagog, který sám pracuje s třídním kolektivem v průběhu školního roku během 12 lekcí (setkání) na prevenci rizikového chování.

Čas a místo konání:    úvodní setkání dne 30. – 31. 5. 2019, Praha 2, Karlovo náměstí 17

Cena kurzu zahrnuje: 4 dny školení, externí metodickou podporu v průběhu zavádění programu a metodické materiály včetně 25 ks sešitů pro žáky (1 ks v hodnotě 53,- Kč).

Cena za osobu:  1.500,- Kč pro pedagogy působící v Praze

2.900,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené do 30. 4. 2019

6.500,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené po 30. 4. 2019

Přihlašovaní online kliknutím na tlačítko:    přihlásit

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat na emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Jak na prevenci

pro 4. - 5. ročník aneb "zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravní výchova" (akreditovaný kurz)

Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 10–11 let (4.-5. ročník) v oblasti prevence rizikového chování. Program je zaměřen na předávání informací, na kvalitu postojů, změnu chování, na rozvíjení a posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků.

Rozsah kurzu: 24 hodin
Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 3100 Kč/os


Dlouhodobý kurz pro pedagogy

„Evropský preventivní projekt EU-Dap, program Unplugged“ (akreditovaný kurz) Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 12–14 let (6.ročník) v oblasti prevence rizikového chování.

Program je zaměřen napředávání informací, na kvalitu postojů, změnu chování, na rozvíjení a posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků.

Rozsah kurzu: 28 hodin
Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 4500 Kč/os


Jak na prevenci

pro 7. - 9. ročník aneb "zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravnívýchova" (akreditovaný kurz).

Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 13–14 let (7.-9. ročník) v oblasti prevence rizikového chování. Program je zaměřen na předávání informací, na kvalitu postojů, změnu chování, na rozvíjení a posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků.

Rozsah kurzu: 24 hodin Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 3100 Kč/os


Nabídka pro školy

Škola si může objednat kurz pro celý druhý stupeň. metodika "Třídnické hodiny aneb jak na prevenci" x počet pedagogů 

součástí bude i vzdělávací kurz EU-Dap, Unplugged 5x metodika Unplugged pro pedagogy + 20 pracovních sešitů pro žáky

Rozsah programu: 48 hodin
Cena programu: 40 000 Kč/škola/2. stupeň


Specializační studium pro školní metodiky prevence

Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí v oblasti prevence.

Rozsah kurzu: 250 hodin Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 17 000 Kč/os

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ pro pedagogy Kurz nabízí intenzivní interaktivní práci s pedagogy, kteří mají zájem prohlubovat své znalosti v oblasti všeobecné prevence.

ozsah kurzu: 8 hodin
Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 5000 Kč/os

Kompletní katalog ke stažení naleznete zde.