Pedagogům a dalším pracovníkům školských zařízení nabízíme následující kurzy:

 

Kočičí zahrada

(akreditovaný kurz)
Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 6 -9 let (1.-3. ročník) v oblasti prevence rizikového chování. Program Kočičí zahrada byl inspirován řeckou verzí (O KHПOΣ ME TIΣ 11 ГATEΣ, vydavatelství SHYMA A CHROMA, KE.TH.E.A, 1994), kterou autoři přepracovali s ohledem na podmínky naší školské prevence. Cílem je rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování

Rozsah kurzu: 14 hodin
Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 2500 Kč/os


Jak na prevenci

pro 4. - 5. ročník aneb "zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravní výchova" (akreditovaný kurz)

Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 10–11 let (4.-5. ročník) v oblasti prevence rizikového chování. Program je zaměřen na předávání informací, na kvalitu postojů, změnu chování, na rozvíjení a posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků.

Rozsah kurzu: 24 hodin
Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 3100 Kč/os


Dlouhodobý kurz pro pedagogy

„Evropský preventivní projekt EU-Dap, program Unplugged“ (akreditovaný kurz) Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 12–14 let (6.ročník) v oblasti prevence rizikového chování.

Program je zaměřen napředávání informací, na kvalitu postojů, změnu chování, na rozvíjení a posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků.

Rozsah kurzu: 28 hodin
Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 4500 Kč/os


Jak na prevenci

pro 7. - 9. ročník aneb "zdravý životní styl, zdravotní výchova a dopravnívýchova" (akreditovaný kurz).

Tento kurz nabízí efektivní metodu práce s žáky ve věku 13–14 let (7.-9. ročník) v oblasti prevence rizikového chování. Program je zaměřen na předávání informací, na kvalitu postojů, změnu chování, na rozvíjení a posilování sociálních a komunikačních dovedností žáků.

Rozsah kurzu: 24 hodin Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 3100 Kč/os


Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci

Kurz nabízí intenzivní interaktivní práci s pedagogy, kteří mají zájem pracovat samostatně s třídnickým kolektivem v oblasti všeobecné prevence.

Rozsah kurzu: 48 hodin
Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 6100 Kč/os


Nabídka pro školy

Škola si může objednat kurz pro celý druhý stupeň. metodika "Třídnické hodiny aneb jak na prevenci" x počet pedagogů 

součástí bude i vzdělávací kurz EU-Dap, Unplugged 5x metodika Unplugged pro pedagogy + 20 pracovních sešitů pro žáky

Rozsah programu: 48 hodin
Cena programu: 40 000 Kč/škola/2. stupeň


Specializační studium pro školní metodiky prevence

Svým obsahem má studium pomoci vybavit učitele vědomostmi a dovednostmi zaměřenými především na prevenci rizikového chování a rozvoj a zlepšení jejich kompetencí v oblasti prevence.

Rozsah kurzu: 250 hodin Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 17 000 Kč/os

INTERAKTIVNÍ SEMINÁŘ pro pedagogy Kurz nabízí intenzivní interaktivní práci s pedagogy, kteří mají zájem prohlubovat své znalosti v oblasti všeobecné prevence.

ozsah kurzu: 8 hodin
Maximální počet účastníků: 25 osob
Cena kurzu: 5000 Kč/os

 

Kompletní katalog ke stažení naleznete zde.