Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Ambulatní doléčování

Doléčovací centrum Magdaléna – Podolí

Pro koho?

Terapeutický program ambulantní doléčování je určen pro abstinující klienty od 18 let se závislostí na drogách, alkoholu či patologické hře s doporučenou minimální dobou abstinence 3 měsíce, a není uzavřen ani pro klienty, kteří neprodělali léčbu, či jiný odborný program. Preferuje klienty, kteří absolvovali detoxifikaci a minimálně krátkodobou léčbu (ambulantní či rezidenční), s náhledem a motivací k dlouhodobé abstinenci a se zajištěným bydlením. Doporučení z jiných zařízení je vhodné, ale nikoliv nezbytné.


Program je tedy určen pro klienty, kteří absolvovali některý z těchto typů léčby drogové závislosti:

  • krátkodobou (např. denní stacionář),
  • střednědobou (např. v psychiatrické léčebně)
  • dlouhodobou (v terapeutické komunitě)
  • i pro klienty bez léčby se silnou motivací ke změně

Cíle programu

jsou rozvinout a udržet u klienta pozitivní změny v závislém chování, tj. nezneužívání návykových látek, eliminace rizikového způsobu života a zvýšení jeho kvality. Základním principem nabízených služeb je individuální přístup ke klientovi a využívání účinných faktorů prevence relapsu. Program je založen na využívání pozitivního potenciálu mezilidských vztahů, společného sdílení činností a sociálního učení.


Za dílčí cíle lze považovat dovednost klienta orientovat se na trhu práce včetně schopnosti získat a udržet si zaměstnání; nalezení a udržení přiměřeného bydlení; řešení zadluženosti; obnovení vztahů v rodině a navazování zdravých partnerských a přátelských vztahů a smysluplné trávení volného času.


Základním principem je pro nás osobní svoboda klienta – znamená dobrovolný nástup a dobrovolné přijetí do programu, klient setrvává v programu a pracuje na svých cílech na základě vlastního svobodného rozhodnutí. Nikdo z klientů ani terapeutů neomezuje svévolně osobní svobodu klienta, s výjimkou omezení vyplývajících z pravidel DC. S těmito omezeními potvrdí klient souhlas svým podpisem při nástupu.


Program je zajišťován individuálními a skupinovými činnostmi, které vedou pracovníci DC v rámci kompetencí terapeuta, sociálního pracovníka, osobního garanta a vedoucího skupinového sezení.


Kde a kdy?
Služba je poskytována v prostorách DC Magdaléna – Podolí na adrese Pod Vyšehradem 1, Praha 4. Služba je dostupná každý všední den od 10.00 do 17.00 vyjma pátku. Vzhledem k charakteru služby následuje po prvním zpravidla telefonickém nebo osobním kontaktu objednání na určený termín k provedení vstupního pohovoru. Provoz je uzpůsoben tak, aby docházka pracujících klientů na skupinový program byla umožněna ve večerních hodinách od 17.00 do 18.30 hodin.

Ke stažení: Žádost o přijetí do služby


Kontakt:
Mgr. František Jírový, vedoucí programu
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 733 646 760
adresa: Pod Vyšehradem 1, Praha 4 – Podolí

Příjem klientů:
Mgr. Markéta Třešňáková
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 736 227 787

adresa: Pod Vyšehradem 1, Praha 4 – Podolí