Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Léčba

Léčbu a sociální rehabilitaci osob závislých na psychoaktivních látkách či trpících jiným druhem závislosti chápeme jako odbornou a strukturovanou práci s klientem. Cílem léčby jsou trvalé změny v dosavadních postojích a rizikovém jednání závislých, jejich abstinence nebo omezení užívaní drog, snížená frekvence a závažnost jejich relapsu, zdravotně i sociálně akceptovatelný životní styl a jejich zapojení do plnohodnotného a produktivního života ve společnosti. Intenzitu i délku léčby našich klientů zajišťujeme a přizpůsobujeme jejich individuálním možnostem a potřebám.


Klientům, kteří potřebují dlouhodobou a intenzivní péči a to i za cenu přerušení dosavadních životních návyků a radikální změny životního stylu, nabízíme zhruba roční pobyt v Terapeutické komunitě Magdaléna nedaleko Mníšku pod Brdy. Těm, kdo se chtějí se závislostí pokusit utkat v rámci zachování svých stávajících vazeb (např. zaměstnání, studia) nabízíme ambulantní léčbu ve čtyřech specializovaných pracovištích v Praze a středních Čechách.