Centra adiktologických služeb Magdaléna-Benešov a Magdaléna-Příbram pomáhají prostřednictvím sociálních služeb osobám, které užívají návykové látky a jejich blízkým, ke zlepšení kvality života po stránce zdravotní, psychické a sociální.  

Jaké služby poskytujeme

 • Výměnný injekční program - 
měníme použitý injekční materiál za sterilní včetně distribuce zdravotnického materiálu
 • Informační servis
Klientům poskytujeme informace o rizicích spojených s užíváním drog, o dostupných poradenských, léčebných a jiných odborných programech a službách
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování na infekční choroby a na přítomnost drog v organismu
 • Základní servis – nápojový – potravinový – hygienický
 • Základní sociálně-právní poradenství
 • Asistenční služba
Doprovázíme klienta do příslušných institucí
 • Krizová intervence
Poskytujeme okamžitou pomoc při ošetření akutního problému, který klient subjektivně vnímá jako ohrožující
 • Individuální a rodinné odborné poradenství

Centra adiktologických služeb poskytují také terénní programy.

Komu jsou naše služby určeny

 • Kontaktní a poradenské služby jsou určeny osobám starším 15 let
 • Uživatelům nelegálních drog bez ohledu a frekvenci, délku a způsob užívání (od prvotního experimentu přes „rekreační užívání", „problémové užívání", až po závislost s rozsáhlým poškozením zdraví)
 • Patologickým hráčům (gamblerům)
 • Osobám závislým na alkoholu
 • Klientům substitučního programu
 • Uživatelům inhalačních látek
 • Blízkým osobám - služby poskytujeme také rodinným příslušníkům, partnerům a jiným blízkým osobám uživatelů návykových látek

Naše principy

Odbornou péči poskytujeme našim klientům v klidném a bezpečném zázemí. Při poskytování našich služeb dodržujeme principy Úmluvy o ochraně základních lidských práv a svobod.
Dodržování práv klienta
 klademe důraz na zachování lidské důstojnosti klienta a práva na jeho vlastní rozhodnutí.
Nízkoprahovost. 
Naše služby jsou maximálně dostupné, anonymní, bezplatné a zachovávají individuální přístup ke klientovi a k jeho potřebám.
Etika. 
Ctíme Etický kodex Asociace sociálních pracovníků a Etický kodex České asociace streetwork, a to jak vzhledem ke klientům, tak k zaměstnancům.


Cílem služeb, které poskytujeme v našich Centrech adiktologických služeb, je především:

 • minimalizovat zdravotní a sociální rizika spojená s užíváním drog a jejich dopady na jedince i širokou veřejnost.
 • Navázat a udržet kontakt s klientem a zprostředkovat mu pozitivní zkušenost s odbornou institucí. Vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem a postupně odstraňovat překážky, které uživateli drog brání vyhledat odbornou pomoc při řešení zdravotních a sociálních problémů.
 • Zvýšit informovanost o rizicích užívání návykových látek, o infekčních chorobách a nabídce odborné pomoci
 • Snížit riziko přenosu infekčních chorob, zejména HIV a hepatitid.
 • Stabilizovat a zlepšit psychosociální situaci a kvalitu života klienta
 • Ovlivnit motivaci klientů ke změně rizikového chování a životního stylu, směrem k bezpečnějšímu jednání.
 • Zvýšit orientaci klientů z řad rodinných příslušníků a podporovat je v jejich rozhodování.
 • Navázat klienta na síť specializované pomoci v příslušných odborných zařízeních.

Centrum adiktologických služeb Benešov

Výměnný program
pondělí - pátek 8:00-16:30


Provádíme výměnu použitého injekčního materiálu (kus za kus) za sterilní včetně desinfekce, injekční vody, filtrů, kondomů, zdravotnického materiálu). Zároveň předáváme informace o zdravotních rizicích, méně rizikové aplikaci a kontakty na terénní pracovníky. Službu poskytujeme v kontaktní místnosti Centra adiktologických služeb Magdaléna-Benešov.

Kontaktní místnost
pondělí, středa, pátek 10:00-15:30.

Klient může využít pobytu (v maximální délce 90 minut) na kontaktní místnosti za předpokladu, že dodržuje její vnitřní řád.

Terénní práce

Letní období:

úterý 14:30 – 19:30

čtvrtek 14:30 – 19:30

 

Zimní období:

úterý 13:30 - 18:30 Říčany (sever okresu), Benešov

čtvrtek 13:30 - 18:30 Vlašim (jih okresu), Týnec nad Sázavou

 

Pokud chcete využít kontaktních a terénních služeb, kontaktujte nás telefonicky PO, ST , PÁ od 8:00 – 16:30 a ÚT, ČT od 11:00 – 18:30 na tel: 603 478 707


Odborné poradenství
Dle objednání. Pokud chcete využít poradenské služby, kontaktujte nás telefonicky PO - PÁ od 8:00 – 16:30 tel: 734 445 134

 

 

Kontakt:
Mgr. Dominika Púčiková, vedoucí
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 734 445 134
adresa: Nová Pražská 399, Benešov

Ke stažení: Leták pro klienty kontaktních a poradenských služeb CAS Benešov, Leták CAS Benešov, Informační materiál CAS Benešov

Centrum adiktologických služeb Příbram


Výměnný program
: po, út, st, pá 9:00–17:00 hodin


Kontaktní místnost: 
po, út, st, pá 12:30–16:30 hodin


Odborné poradenství 
po–pá dle objednání. Pokud chcete využít naše služby, kontaktujte nás telefonicky nebo emailem: cas.pb(a)magdalena-ops.cz. Služební telefon je možné využít od 8:00 hod do 16:30 hod.

Kontakt:

Mgr. Hana Vavřincová, vedoucí
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.">Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
mobil: 739 612 018
telefon: 318 622 010
adresa: Žežická 193, Příbram VII.

Ke stažení: Informační materiál CAS Příbram, Leták CAS Příbram