Test: Alkohol, když je mi -náct

 1. Řídil/a jsi někdy motocykl anebo jsi někdy jel/a v autě či na motorce řízené někým pod vlivem alkoholu či jiné drogy?

  • Ano
  • Ne
 2. Napil/a ses někdy alkoholu či bral/a jsi někdy nějakou jinou drogu, aby ses uvolnil/a, měl/a ze sebe lepší pocit nebo abys dobře zapadl/a mezi kamarády?

  • Ano
  • Ne
 3. Pil/a jsi někdy alkohol nebo sis vzal/a nějakou jinou drogu, když jsi byl/a o samotě?

  • Ano
  • Ne
 4. Stalo se ti někdy, že jsi zapomněl/a, co jsi dělal/a, když ses napil/a alkoholu nebo sis vzal/a nějakou jinou drogu?

  • Ano
  • Ne
 5. Řekl ti někdo z rodiny nebo z kamarádů, že bys měla omezit své pití nebo braní jiné drogy?

  • Ano
  • Ne
 6. Dostal/a ses někdy do obtíží, když jsi pil/a alkohol či bral/a jiné drogy?

  • Ano
  • Ne