Test pro identifikaci poruch působených užíváním alkoholu

 1. Jak často se napijete nějakého alkoholického nápoje včetně piva?

  • Nikdy
  • Jednou měsíčně nebo méně často
  • Dva až třikrát týdně
  • Vždy
  • Čtyřikrát nebo vícekrát týdně
 2. Kolik sklenic alkoholického nápoje si dáte v typický den, kdy něco pijete?

  Označte počet standardních sklenic alkoholického nápoje (standardní sklenicí se v tomto testu rozumí 0,5 l 12° piva, 2 dcl vína nebo 0,05 l destilátu - tzv. velký panák).

  • 1 nebo 2
  • 3 nebo 4
  • 5 nebo 6
  • 7 nebo 8
  • 10 nebo více
 3. Často vypijete 3 nebo více standardních sklenic alkoholického nápoje při jedné příležitosti?

  • Nikdy
  • Méně než jednou za měsíc
  • Každý měsíc
  • Každý týden
  • Denně nebo téměř denně
 4. Jak často jste během posledních 12 měsíců zjistil/a, že nejste schopen/schopna přestat pít, jakmile začnete?

  • Nikdy
  • Méně než jednou za měsíc
  • Každý měsíc
  • Každý týden
  • Denně nebo téměř denně
 5. Jak často jste během posledních 12 měsíců nebyl/a kvůli pití schopen/schopna udělat to, co se od vás normálně očekávalo?

  • Nikdy
  • Méně než jednou za měsíc
  • Každý měsíc
  • Každý týden
  • Denně nebo téměř denně
 6. Jak často jste se během posledních 12 měsíců potřeboval/a hned ráno napít, abyste se dostal/a do formy po nadměrném pití předešlý den?

  • Nikdy
  • Méně než jednou za měsíc
  • Každý měsíc
  • Každý týden
  • Denně nebo téměř denně
 7. Jak často jste během posledních 12 měsíců měl/a pocit viny nebo výčitek svědomí po pití?

  • Nikdy
  • Méně než jednou za měsíc
  • Každý měsíc
  • Každý týden
  • Denně nebo téměř denně
 8. Jak často jste během posledních 12 měsíců nebyl/a schopen/schopna si vzpomenout, co se dělo předchozí večer, protože jste pil/a?

  • Nikdy
  • Méně než jednou za měsíc
  • Každý měsíc
  • Každý týden
  • Denně nebo téměř denně
 9. Utrpěl/a jste vy nebo někdo jiný úraz v důsledku vašeho pití?

  • Ne
  • Ano, ale ne v posledním roce
  • Ano, během posledního roku
 10. Měl někdo z vašich příbuzných nebo přátel, lékař nebo sociální pracovník výhrady kvůli vašemu pití nebo vám doporučoval pití omezit nebo s pitím přestat?

  • Ne
  • Ano, ale ne v posledním roce
  • Ano, během posledního roku