Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Vzdělávání a spolupráce

Jako významný činitel na poli prevence a léčby závislostí s více než dvacetiletou zkušeností bereme za svůj i cíl propojování dalších subjektů v našem oboru a posouvání poznání a spolupráce na další úrovně. Náš tým je tvořen předními odborníky, kteří jsou členy odborných institucí a spolků a z nichž někteří jsou aktivní i ve vědě. Ke studiu nabízíme několik v českém prostředí unikátních publikací z oboru adiktologie.

Zároveň si uvědomujeme nutnost zpětné vazby a neustálého vzdělávání a rozvíjení nás samotných, a to zejména ve prospěch klientů našich služeb.

Odborníkům a studentům z oblasti pomáhajících profesí nabízíme stáže v některých našich zařízeních. Studentům také nabízíme podporu ve studiu, výzkumu, získávání praxe a tvorbě závěrečných prací. Naše vysoce profesionální a neustále se rozvíjející Centrum primární prevence je dlouhodbě aktivní nejen v práci s žáky a studenty, ale i v oblasti vzdělávání pedagogů. Pracujeme také s dobrovolníky, kterým nabízíme vstřícné prostředí a nevšední zážitky, ale i náhled do služeb a možnost osobního rozvoje. Někteří z dlouhodobých dobrovolníků a příznivců se k naší radosti stávají i našimi zaměstnanci, což chápeme jako výraz důvěry v naši práci.