Magdaléna o.p.s.- Prevence a léčba drogových závislostí - Dobrovolnictví

„Jste to, co uděláte.“ C. G. Jung

Chcete se zapojit do naší činnosti, nabídnout pomocnou ruku a dovědět se něco o problematice závislostí, ale i sami o sobě?

Staňte se naším dobrovolníkem

Záleží na vašich časových možnostech, na vašich zkušenostech a samozřejmě taky na tom, co vás baví a čemu byste se věnovali rádi. Cílem spolupráce je, aby nás všechny bavila a abychom se navzájem obohatili.
Jak se stát doborovolníkem v Magdaléně a co vás čeká?

1) Vyplňte přihlašovací formulář

2) Očekávejte, že vás kontaktujeme (proto je důležité uvést při přihlašování přinejmenším e-mail, lépe však i telefonní kontakt) a domluvíme siosobní schůzku, na níž se pobavíme o vašich i našich přáních, možnostech a očekáváních.

3) Nakonec vás přizveme k účasti na úvodním dobrovolnickém semináři. O tom, kde a kdy se bude konat, vás informujeme s dostatečným předstihem. Na semináři se dozvíte něco víc o fungování Magdalény, ale především o průběhu vašeho působení u nás, o radostech a starostech dobrovolníka, o úskalích i pozitivech práce s naší cílovou skupinou.

4) A hurá do akce. Dál to bude na vás. V každém případě budete pracovat s podporou koordinátora, budete mít kdykoli možnost s ním konzultovat svou práci i své dojmy z ní. Přibližně jednou za měsíc se setkáme, zhodnotíme, co se povedlo a co méně a probereme, zda vám vaše pozice, vytíženost a způsob práce vyhovují. Jednou za čas se sejdeme ve větší skupině a budeme sdílet nápady a zkušenosti společně.

Pokud máte nápad, jak byste Magdaléně a jejím klientům rádi přispěli, ale zdá se vám, že jsou výše uvedené hranice pro vás moc těsné, neváhejte se ozvat. Napište e-mail dobrovolnici(a)magdalena-ops.cz o tom, co byste si představovali, co byste nám rádi nabídli a co naopak očekáváte od nás, a třeba se domluvíme jinak. Záměrem dobrovolnictví je oboustanné obohacení.

Nezapomínejte na moudro, které zapsal Seneca:

"Člověk je zrozen k vzájemné pomoci."