NABÍDKA AKREDITOVANÝCH VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ V OBLASTI PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO PEDAGOGY

Všechny naše kurzy jsou akreditované u MŠMT pod. č.j.: 7122/2018-1-292 ze dne 12. 3. 2018.
Každý účastník obdrží tištěnou metodiku k příslušnému programu a v závěru osvědčení o absolvování vzdělávání v systému DVPP.

Hlásit se můžete zde: přihlásit

 

Specializační studium pro školní metodiky prevence (dvouleté studium)
Zahájení ve dnech: 23. + 24. 1. 2019

Kurz naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2005 Sb. § 9 c) – standardu DVPP (prevence sociálně patologických jevů). Kurz je určen pro pedagogické pracovníky vykonávající funkci ŠMP nebo ty, kteří se na výkon této funkce připravují.
Studium je určeno pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
Kurz se zaměřuje na získání teoretických informací, osvojení praktických dovedností a zkušeností potřebných pro výkon funkce ŠMP, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence rizikového chování.
Rozsah studia je 256 hod.
Cena za osobu:
18.000,- Kč cenu lze platit po semestrech (4x 4.500,-)

 

Kočičí zahrada
Koná se dne: 11. 11. 2019 v Praze 2, Karlovo nám. 1, budova C

PROGRAM PREVENCE PRO ŽÁKY 1. až 3. ROČNÍKU ZŠ je určen pro ŠMP, učitele 1. stupně ZŠ, výchovné poradce atd. Tento kurz připraví pedagogy pro samostatnou realizaci programu v
1.- 3. ročnících ZŠ. Formou pohádkových příběhů, návazných aktivit a diskuzí s žáky se věnuje preventivním tématům. Program obsahuje 12 lekcí pro žáky.
Rozsah kurzu pro pedagogy je 14 hod.
Ceny za osobu:
500,- Kč pro pedagogy působící v Praze (cena snížena díky dotaci MHMP)
1.500,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené do 31. 10. 2019
3.500,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené po 31. 10. 2019

 

Jak na prevenci pro 4. – 5. ročník
Koná se ve dnech: 17. + 18. 10. 2019 v Praze 2, Karlovo nám. 1, budova C

PROGRAM PREVENCE PRO ŽÁKY 4. a 5. ROČNÍKU ZŠ je určen pro ŠMP, učitele 1. stupně ZŠ, výchovné poradce atd. Kurz připraví pedagogy pro samostatnou realizaci programu s žáky. Lekce jsou zaměřeny na témata podpory spolupráce v kolektivu, podporu zdravého živ. stylu, dopravní výchovu, bezpečí na internetu atd. Obsahuje 12 lekcí pro žáky.
Rozsah kurzu pro pedagogy je 26 hod.
Ceny za osobu:
500,- Kč pro pedagogy působící v Praze (cena snížena díky dotaci MHMP)
1.500,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené do 31. 9. 2019
4.900,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené po 31. 9. 2019

 

EU-DAP Program Unplugged
Koná se ve dnech: 2. + 3. 12. 2019 v Praze 2, Karlovo nám. 1, budova C

PROGRAM PREVENCE PRO ŽÁKY 6. ROČNÍKU ZŠ je určen pro ŠMP, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce atd. a je vhodný pro zařazení do třídnických hodin. Tento kurz je svým obsahem ojedinělý a připraví pedagogy pro samostatnou realizaci programu v 6. ročnících ZŠ a je respektován jako vhodná součást minimálního preventivního programu školy a školního vzdělávacího programu. Každý účastník obdrží 25 ks pracovních sešitů pro žáky v ceně 60,- Kč za ks. Sešity je možné dokoupit. Program obsahuje 12 lekcí pro žáky.
Rozsah kurzu pro pedagogy je 28 hod. .
Ceny za osobu:
1.500,- Kč pro pedagogy působící v Praze (cena snížena díky dotaci MHMP)
2.900,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené do 31. 10. 2019
6.500,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené po 31. 10. 2019

 

Jak na prevenci pro 7. – 9. ročník
Koná se ve dnech: 18. + 19. 11.. 2019 v Praze 2, Karlovo nám. 1, budova C

PROGRAM PREVENCE PRO ŽÁKY 7. až 9. ROČNÍKU ZŠ (sekundy až kvarty) je určen ŠMP, učitelům 2. stupně, zejména třídním učitelům, pedagogům víceletých gymnázií, výchovným poradcům atd. Metodika je zaměřena na témata dospívání, vztahů mezi jedinci a ve skupině, prevenci rizikového sexuálního chování, vnímání odlišností, hodnot či tématu nových náboženských hnutí atd. Program obsahuje 15 lekcí pro žáky.
Rozsah kurzu pro pedagogy je 24 hod.
Ceny za osobu:
500,- Kč pro pedagogy působící v Praze (cena snížena díky dotaci MHMP)
1.500,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené do 31. 10. 2019
4.900,- Kč pro osoby z ostatních regionů přihlášené po 31. 10. 2019

 

Třídnické hodiny aneb "Kuchařka na prevenci“
Koná se ve dnech: termín není vyhlášen

PROGRAM PREVENCE PRO ŽÁKY 7. až 9. ROČNÍKU ZŠ je určen pro ŠMP, učitele 2. stupně ZŠ, učitele gymnázií, výchovné poradce atd. V tomto kurzu je uplatněno know-how pro práci s třídním kolektivem v oblasti prevence rizikového chování pro 7.- 9. ročníky a vychází z dlouholeté zkušenosti CPP. Program obsahuje 24 lekcí pro žáky.
Rozsah kurzu pro pedagogy je 48 hod.


Hlásit na akce se můžete také prostřednictvím emailu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde Vám rádi poskytneme bližší informace, na vyžádání zašleme nabídku služeb Centra primární prevence atd. Vedoucí vzdělávacího centra: Markéta Hodačová, tel: +420 737 797 011

 

Kompletní katalog ke stažení naleznete zde.